Contribute Media
A thank you to everyone who makes this possible: Read More

Calling to the future

Description

O futuro do desenvolvemento dende o meu punto de vista. Porqué ó enfoque serverless e AWS Lambda é tan útil e os nosos casos de uso.

Details

Improve this page