Contribute Media
A thank you to everyone who makes this possible: Read More

Robot Framework – univerzálny nástroj pre automatizované testovanie

Description

Robot Framework je open-source framework naprogramovaný v jazyku Python určený pre automatizáciu testov a podporu test-driven developmentu. Kompatibilita s rôznymi operačnými systémami, jednoduchá inštalácia, zrozumiteľná syntax vhodná aj pre ľudí bez programátorských zručnosti, s možnosťou importovať vlastné Python knižnice a moduly, a tiež ľahkou integráciou do CI/CD serverov (napr. Jenkins) sú jeho nesporné výhody. Vďaka množstvu dostupných knižníc je možné využiť Robot Framework na testovanie rôznych druhov aplikácii a zariadení s využitím širokej škály rozhraní, protokolov a dátových typov. Poskytuje taktiež možnosti paralelného vykonávania testov alebo spúšťanie testov na vzdialených systémoch. Neoddeliteľnou súčasťou je aj automaticky generovaný report vo formátoch html a xml, poskytujúci prehľadné informácie o trvaní, použitých dátach a výsledku vykonávaných testov a aj jednotlivých krokoch.

Príspevok predstaví tento nástroj na konkrétnych príkladoch testov vo formátoch pre keyword-driven, data-driven a behaviour-driven testing, ako aj prácu so Seleniom a REST API rozhraním.

Details

Improve this page