Contribute Media
A thank you to everyone who makes this possible: Read More

Prechod na Python u Piaristov v Nitre a niektoré tamojšie študentské projekty

Description

Krátko sa podelíme o tom ako sa vyvíja prechod na Python z pascalu (Delphi/Lazarus), čo sa nám podarilo, a aké výzvy pred nami sme identifikovali konkrétne by sme chceli hovoriť o tom ako postupujeme pri vývoji kurzu pripravujúceho na maturitu z informatiky kedy použijeme programovací jazyk python vo verzii 3.X. Predstavíme projekt študentskej učebnice pre základný kurz Pythonu - od študenta pre študentov a študentský projekt vylepšenia zvonení na škole.

Pri predstavovaní študentskej učebnice bude Tomáš Kiss hovoriť o motivácii pre túto učebnicu a spôsobe akým ju realizuje. Tiež by chcel predostrieť výzvy, ktoré identifikuje a tiež spôsob ako budú môcť ostatní učebnicu získať.

Pri projekte o vylepšení zvonení na škole opíše Jakub stav, aký bol na škole predtým a popíše motiváciu k zlepšeniu ako aj realizovaný systém. Chcel by tiež poukázať na možnosti a úskalia, ktoré sa pri vývoji zvonení vyskytli.

Details

Improve this page