Contribute Media
A thank you to everyone who makes this possible: Read More

Nenuťte uživatele přemýšlet

Description

Myšlenka Steva Kruga "Nenuťte uživatele přemýšlet" bude hlavní inspirací pro příspěvek, který se bude věnovat pojmům jako je UX (user experience), UI (user interface) a použitelnost. Smyslem je poukázat na základní principy použitelnosti a návrhu uživatelského prožitku, které pomohou navrhovat a vytvářet intuitivní a pochopitelné služby či uživatelská rozhraní s cílem jít svým uživatelům naproti, tedy aby uživatelé museli dělat pouze nezbytné kroky s vynaložením co nejmenšího úsilí.

Details

Improve this page