Contribute Media
A thank you to everyone who makes this possible: Read More

Programujeme v Pythone

Description

V našom príspevku vám priblížime, ako sme prešli z vyučovania programovania v Lazaruse/Delphi na jazyk Python. Vysvetlíme vám dôvody zmeny programovacieho jazyka, ukážeme materiály a metodiku, podľa ktorej vyučujeme. Priblížime vám naše skúsenosti, odozvy študentov. Podstatou nášho vyučovania v Pythone je využívanie grafického prostredia knižnice tkinter. Študenti v ňom kreslia grafické útvary, používajú cyklus a vetvenie, ovládajú program klávesnicou a myšou. V závere tvoria animácie a jednoduché hry. Naším cieľom je naučiť aj študentov, ktorí nebudú študovať informatiku a maturovať z nej, vytvárať jednoduché programy – najčastejšie hry, čiže niečo uchopiteľné, čím sa môžu pochváliť svojmu okoliu. Pre študentov je to veľmi motivujúce. Čo pripravujeme pre starších študentov? Ako plánujeme ďalej pokračovať? Aj týmto otázkam sa budeme venovať v našom príspevku.

Details

Improve this page