Contribute Media
A thank you to everyone who makes this possible: Read More

Prečo učiť Python

Description

V použití programovacích jazykov pozorujeme zaujímavý efekt: Od polovice 70-tych rokov sa jazyk Pascal stáva najrozšírenejším programovacím jazykom na vysokých školách na celom svete. V 80-tych rokoch Pascal preniká aj na stredné školy, kde je dokonca až do súčasnosti štandardom prakticky vo všetkých krajinách. Od vtedy sa na vysokých školách vo svete vystriedalo niekoľko veľkých jazykov a zdalo sa, že práve Java tu zaujme najdôležitejšiu pozíciu. Lenže v posledných rokoch sa na prvú pozíciu na univerzitách dostáva Python. Pomaly sa tu stáva štandardom a čím viac sa objavuje aj v pokročilých predmetoch vo vyšších ročníkov. A nie je prekvapením, že si Python začína získavať popularitu aj na stredných školách a úspešne sa snaží vytlačiť zatiaľ kraľujúci Pascal. Aká je budúcnosť tohto vývoja? Naozaj je Python tak perfektný jazyk, že v týchto situáciách plnohodnotne nahradí doterajšie jazyky? Otázkou je tiež, či tým študenti aj žiaci takto nezískajú nejaké programátorské zlozvyky, prípadne nejaké miskoncepcie.

Details

Improve this page