Contribute Media
A thank you to everyone who makes this possible: Read More

Jazyk Python v programátorskej súťaži PALMA junior

Description

Programátorská súťaž PALMA junior (od 2005) je určená žiakom základných a stredných škôl. Okrem vyhľadávania programátorských talentov sa zameriavame na rozvoj programátorských zručností, algoritmického myslenia a matematických znalostí žiakov. Od roku 2015 môžu súťažiaci svoje riešenia okrem jazyka Imagine Logo posielať aj v jazyku Python. V príspevku odpovedáme na viaceré otázky. Ako vyberáme zadania súťažných úloh, aby ich riešenia boli porovnateľne náročné v oboch programovacích jazykoch? Ktoré aspekty programovania sledujeme v súťaži okrem zdokonalenia sa v používaní výrazových prostriedkov jazyka Python? S akými zaujímavými riešeniami a žiackymi miskoncepciami sme sa doposiaľ stretli v riešeniach súťažných úloh?

Details

Improve this page