Contribute Media
A thank you to everyone who makes this possible: Read More

Custom Python Libraries for Robot Framework

Description

V priebehu posledných rokov sa stále častejšie kľadie dôraz na automatizované testovanie. Testeri používajú viacero automatizačných frameworkov a klasické testovanie sa mení viacej na skriptovanie až programovanie. Python je jazyk, ktorý je vhodný aj na takúto úlohu. Jeden z najpopulárnejších automatizačných frameworkov na testovanie je Robot Framework, ktorý je naprogramovaný v Pythone a jeho tvorca, Pekka Klärck pochádza z radov testerov. RF je generický nástoj, ktorý nie vždy pokrýva naše potreby. Jedným zo spôsobov je programovanie vlastných knižníc pre RF, s ktorými si vieme uľahčiť prácu s komplexným systémom. Prezentácia ukáže praktické použitie rôznych typov knižníc pre RF.

Details

Improve this page