Contribute Media
A thank you to everyone who makes this possible: Read More

Ako môže AI v Pythone pomôcť firme rásť?

Description

Na praktických príkladoch ukážem akú hodnotu môže umelá inteligencia priniesť pre e-commerce firmu. Predvediem ako sa dá identifikovať príležitosť, ako ju zadefinovať ako zadanie pre AI, ako vybrať vhodný algoritmus a odmerať dosiahnutý prínos. Bude to aj o návrhu experimentov na zelenej lúke, keď neexistujú historické dáta. A takisto aj o učení sa z dát a limitoch takéhoto učenia. Dotkneme sa i tém ako bandit algoritmy, prediktívne modely, odporúčacie systémy - a to všetko s ukážkami v Pythone.

Details

Improve this page