Contribute Media
A thank you to everyone who makes this possible: Read More

Ako funguje evolúcia?

Description

Jemný úvod do evolučných algoritmov v Pythone. Aké podmienky musia byť splnené, aby mohla evolúcia fungovať? Ako naprogramovať replikáciu, mutáciu a selekciu? Zvládnu to stredoškolskí študenti? Na čo môžu byť evolučné algoritmy dobré? Jedinečná príležitosť vidieť, ako to môže dopadnúť, keď informatik fušuje do biológie.

Details

Improve this page