Contribute Media
A thank you to everyone who makes this possible: Read More

Uczenie maszynowe - czyli jak rozwiązywać nietrywialne problemy

Description

Przedstawię metody uczenia maszynowego wykorzystywane w problemach eksploracji wiedzy oraz biblioteki implementujące omawiane algorytmy (m.in. scikit-learn, PyLearn2, PyBrain). Na konkretnych przykładach porównam skuteczność, szybkość oraz łatwość wykorzystania poszczególnych narzędzi.

Details

Improve this page