Contribute Media
A thank you to everyone who makes this possible: Read More

TDD mikroserwisów

Description

Propozycja tego, jak można tworzyć mikroserwisy w Pythonie zakładając pisanie testów najpierw, a dopiero potem właściwego kodu. Na każdym etapie pracy. Żadne pseudo-TDD.Skupię się na testach funkcjonalnych badających całych proces aplikacji z zewnątrz (pomogą w tym Docker i Pytest) oraz testach kontraktowych pilnujących, że nikt w trakcie developmentu nie zmienił zewnętrznych interfejsów naszej aplikacji. W drugim przypadku wykorzystany będzie Swagger.Przykłady nie będą polegać na silnej integracji z żadnym webowym frameworkiem. Poruszę też kwestię mierzenia pokrycia testowego w nieco bardziej skomplikowanych przypadkach (jak testy funkcjonalne).

Details

Improve this page