Contribute Media
A thank you to everyone who makes this possible: Read More

Inteligentny dom z (Micro)Python

Description

W ciągu ostanich lat coraz częściej słyszy się o inteligentnych domach. Rozwiązania które oszczędzają czas i pieniądze muszą cieszyć się dużą popularnością. Dzięki zastosowaniu odpowiednich komponentów sprzętowych, takich jak ESP8266 czy Raspberry Pi oraz języka (Micro)Python wdrożenie takiego sytemu wcale nie musi być drogie ani skomplikowane. Podczas prelekcji zostaną przedstawione możliwości układu ESP8266 oraz MicroPython, a także Raspbery Pi z Python, w aspekcie stworzenia systemu sterowania inteligentym domem. Wystąpienie porusza tematy związane z rozpoczęciem tworzenia własnych rozwiązań sprzętowych oraz systemów wbudowanych, a także integrację stworzonego sytemu z urządzeniami często spotykanymi w domach.

Details

Improve this page