Contribute Media
A thank you to everyone who makes this possible: Read More

Co mają wspólnego trzęsienia ziemia, cyklon tropikalny, lawiny błotne i nasze repozytoria?

Description

Mam zamiar przedstawić rozkłady odwrotnie potęgowe które opisują katastrofy naturalne jak i repozytoria większości projektów. Pokrótce powiem czym się charakteryzacją takie rozkłady, oraz gdzie i jak możemy je znaleźć w naszym repo. Postaram się też sprawdzić czy istnienie idealne wykładnik rozkładu dla klas, funkcji jak i zmiennych. Sprawdzimy też czy dzięki temu da się wyznaczyć słabe punktu naszego projektu. Na zakończenie poszukamy rozwiązań jak unikać występowania słabych stron wyznaczonych przez taką analizę.

Details

Improve this page