Contribute Media
A thank you to everyone who makes this possible: Read More

OctoDocker - sprawdź działanie pull requesta przed akceptacją

Description

Przenieś się w przyszłość by zdecydować czy mergować pull requesta. Oceń działanie aplikacji testując rzeczywistą aplikację webową z wprowadzonymi zmianami. Tematem prezentacji jest aplikacja OctoDocker, która została zbudowana w Allegro dla lepszego testowania pull requestów. Pozwala on na uruchomienie docelowej aplikacji z kodem dowolnego brancha lub pull requestu repozytorium Git. OctoDocker umożliwia uruchomienie skryptów inicjalizujących (umożliwiających np. inicjalizację aplikacji lub wgranie przykładowych danych) i zapewnia aktualizację obrazu docelowej aplikacji z każdym nowym commitem głównego brancha. OctoDocker został w całości napisany w Pythonie 3 i Django wraz z wykorzystaniem nowinek w świecie konteneryzacji - Docker, docker-compose, docker-py.

Details

Improve this page