Contribute Media
A thank you to everyone who makes this possible: Read More

Jak (nie) programować obiektowo w Pythonie

Description

Tytuł/Topic: Jak (nie) programować obiektowo w Pythonie Prelegent/Speaker: Katarzyna Jachim

Opowiem o programowaniu obiektowym i Pythonie - jak to działa, jak się różni od innych języków, czego nie należy używać, a co wprost przeciwnie. Pokażę też kilka z życia (czyt. review) wziętych przykładów.

http://pl.pycon.org/2014/pl/agenda

Details

Improve this page