Contribute Media
A thank you to everyone who makes this possible: Read More

Skalowalna konfiguracja - jak za pomocą Pythona umilić sobie pracę z nieograniczoną liczbą serwerów

Description

Tytuł/Topic: Skalowalna konfiguracja - jak za pomocą Pythona umilić sobie pracę z nieograniczoną liczbą serwerów Prelegent/Speaker: Marek Glijer

Sposób propagacji plików konfiguracyjnych na nieograniczonej liczbie maszyn (stworzenie za pomocą Pythona mechanizmu działającego w architekturze rozproszonej i bez single-point-of-failure). Prezentacja od zamysłu, przez proces tworzenia do przykładów użycia w środowisku produkcyjnym.

http://pl.pycon.org/2013/pl/agenda

Details

Improve this page