Contribute Media
A thank you to everyone who makes this possible: Read More

Python i Microsoft – razem czy osobno?

Description

Tytuł/Topic: Python i Microsoft -- razem czy osobno? Prelegent/Speaker: Michał Żyliński

Wspólna historia Pythona i Microsoft przypomina górski maraton -- jest długa i kręta. Na przestrzeni ostatnich lat nasz dialog ze środowiskami open-source ewoluował z pozycji zamkniętej twierdzy do coraz bardziej aktywnego angażowania się i wspierania rozwijanych społecznościowo projektów i technologii. Podczas tej sesji postaram się podsumować aktualny stan oferty Microsoft dla wszystkich entuzjastów języka Python, omawiając zarówno rzeczy typowe (np. ofertę narzędziową), jak i bardziej egzotyczne i znane zapewne tylko nielicznym.

http://pl.pycon.org/2013/pl/agenda

Details

Improve this page