Contribute Media
A thank you to everyone who makes this possible: Read More

Projektowanie leków z Pythonem

Description

Tytuł/Topic: Projektowanie leków z Pythonem Prelegent/Speaker: Adrian Jasiński

Podczas prezentacji zostanie przedstawiona baza danych zorientowana na cząsteczki chemiczne i biologiczne zbudowana w oparciu o framework TurboGears. Przechowywane w niej dane wykorzystywane są w procesach projektowania nowych leków. W dalszej części przybliżone zostaną Pythonowe biblioteki użyte w projekcie: RDKit, Biopython, Scipy i Matplotlib. Prezentacja jest adresowana do osób zainteresowanych tworzeniem aplikacji naukowych a także analizą i prezentacją danych.

http://pl.pycon.org/2013/pl/agenda

Details

Improve this page