Contribute Media
A thank you to everyone who makes this possible: Read More

Wszystko co chcielibyście wiedzieć o dziedziczeniu, ale boicie się zaimplementować.

Description

Zainspirowany prelekcją Raymond Hettinger o nazwie "Super considered super!", która pokazywała możliwości mechanizmu dziedziczenia, postanowiłem popełnić pewien eksperyment. Chciałem sprawdzić czy uda się zaimplementować taki mechanizm w frameworku webowym. Prelekcja będzie opisywała czy mi się udało, jakie napotkałem problemy oraz jak sobie z nimi radziłem.

Details

Improve this page