Contribute Media
A thank you to everyone who makes this possible: Read More

Zwinne planowanie i estymacja projektów

Description

Tytuł/Topic: Zwinne planowanie i estymacja projektów Prelegent/Speaker: Przemek Lewandowski

Czy zdarzyło ci się nie trafić z wyceną projektu nawet kilkukrotnie? Czy twój klient nieustannie zmienia zdanie i wymyśla nowe funkcjonalności? A może twój zespół regularnie "nie dowozi"?

Zapewne na niektóre powyższe pytania odpowiesz twierdząco. W prezentacji postaram się pokazać w jaki sposób można uniknąć takich sytuacji. Bazując na własnym doświadczeniu opiszę najczęstsze błędy już podczas wstępnej estymacji, które mogą być przyczyną przyszłych problemów. Opowiem też w jaki sposób planować pracę nad projektami przy ciągle zmieniających się wymaganiach i otoczeniu, aby klient i zespół wzajemnie się szanowali oraz ich współpraca była bardziej efektywna.

http://pl.pycon.org/2014/pl/agenda

Details

Improve this page