Contribute Media
A thank you to everyone who makes this possible: Read More

import import

Description

Tytuł/Topic: import import Prelegent/Speaker: Konrad Hałas

Instrukcja import jest jednym z częściej używanych przez programistów pracujących w języku Python wyrażeń. Od litanii importów rozpoczynamy prawie każdy plik z rozszerzeniem *.py. Jednak czy wiemy, co dzieje się w trzewiach naszego ulubionego języka, gdy napotka on słowo kluczowe import? Czy są możliwości ingerencji w jego zachowanie? W prezentacji opowiem o wszystkim co związane z systemem importów w języku Python - historii, dobrych i złych praktykach, problemach oraz możliwościach rozbudowy. Zarówno początkujący jak i zaawansowany pythonista znajdzie w tej prezentacji coś dla siebie.

http://pl.pycon.org/2013/pl/agenda

Details

Improve this page