Contribute Media
A thank you to everyone who makes this possible: Read More

Dystrybucja kodu w Pythonie

Description

Tytuł/Topic: Dystrybucja kodu w Pythonie Prelegent/Speaker: Radosław Jankiewicz

Podstawowe informacje o tworzeniu paczek i dystrybucji kodu Krótkie omówienie narzędzi (distutils/setuptools/distribute/distutils2) PyPi - korzystanie i dystrybucja własnych paczek Bezpieczeństwo

http://pl.pycon.org/2013/pl/agenda

Details

Improve this page