Contribute Media
A thank you to everyone who makes this possible: Read More

Droga wyjścia z chaosu

Description

Tytuł/Topic: Droga wyjścia z chaosu Prelegent/Speaker: Przemek Lewandowski

Programowanie sensu stricto to nie wszystko - istotną rolę odgrywa również sposób, w jaki zarządzamy projektem. Chcąc osiągnąć większą efektywność lub rozwiązać wciąż pojawiające się problemy wielu rzuca hasło "Agile", które ma stanowić antidotum na wszystkie nasze kłopoty. Czy rzeczywiście tak jest? Co to znaczy być Agile? Celem mojej prezentacji jest wyjaśnienie dlaczego ważne jest eksperymentowanie w zarządzaniu projektami, dzięki któremu możemy osiągnąć zen. W prezentacji przedstawione będą nie tylko podstawy Agile, ale także wiele istotnych elementów metodologii Scrum oraz Kanban. Na przykładzie omówione zostaną główne problemy w implementacji zwinnych metod zarządzania projektami oraz sposoby ich rozwiązywania.

http://pl.pycon.org/2013/pl/agenda

Details

Improve this page