Contribute Media
A thank you to everyone who makes this possible: Read More

Automatyzacja testów

Description

Tytuł/Topic: Automatyzacja testów Prelegent/Speaker: Łukasz Balcerzak

Podczas pierwszej części prezentacji przedstawię najlepsze praktyki testowania, włącznie z krótkim przeglądem popularnych narzędzi oraz co robić a czego unikać by testowanie własnych projektów było stosunkowo łatwe, również dla innych. Druga część prezentacji będzie o Continuous Integration - kiedy warto zainwestować czas w konfigurowanie zautomatyzowanego testowania po każdej zmianie kodu. Jakie rozwiązania istnieją i jakie problemy rozwiązują. W prezentacji będą wymieniane/omawiane m.in. unittest, pytest, nose, tox, travis-ci, Jenkins.

http://pl.pycon.org/2013/pl/agenda

Details

Improve this page